Thiết bị Game net

GHẾ GAME EXTREME ZERO S ( ĐỎ ĐEN/TRẮNG ĐEN/XANH ĐEN/ĐEN )

GHẾ GAME EXTREME ZERO S ( ĐỎ ĐEN/TRẮNG ĐEN/XANH ĐEN/ĐEN )

Ghế
1,690,000 đ

GHẾ EXTREME ZERO PLUS

GHẾ EXTREME ZERO PLUS

Ghế
2,890,000 đ

GHẾ GAME EXTREME ZERO ( VÀNG/ XANH DƯƠNG/ XANH LÁ)

GHẾ GAME EXTREME ZERO ( VÀNG/ XANH DƯƠNG/ XANH LÁ)

Ghế
2,350,000 đ

GHẾ GAMER DRIFT DR450 ( NÂU/ ĐEN)

GHẾ GAMER DRIFT DR450 ( NÂU/ ĐEN)

Ghế
7,890,000 đ

GHẾ GAMER DRIFT DR400 BLACK ( XANH/ ĐỎ)

GHẾ GAMER DRIFT DR400 BLACK ( XANH/ ĐỎ)

Ghế
7,250,000 đ

GHẾ GAMER DRIFT DR75 ( ĐEN/ XANH/ CAM/ ĐỎ)

GHẾ GAMER DRIFT DR75 ( ĐEN/ XANH/ CAM/ ĐỎ)

Ghế
3,290,000 đ

GHẾ GAMER AGGAMMA ( TRẮNG/ ĐEN/ CAM/ ĐỎ)

GHẾ GAMER AGGAMMA ( TRẮNG/ ĐEN/ CAM/ ĐỎ)

Ghế
6,599,000 đ

GHẾ GAMER AGPOLARISRE ( XANH/ ĐEN/ NÂU/ ĐỎ)

GHẾ GAMER AGPOLARISRE ( XANH/ ĐEN/ NÂU/ ĐỎ)

Ghế
5,749,000 đ

GHẾ GAMER AGDELTA-BK-W-GRN ( ĐEN/ TRẮNG/ XANH LÁ)

GHẾ GAMER AGDELTA-BK-W-GRN ( ĐEN/ TRẮNG/ XANH LÁ)

Ghế
5,499,000 đ

GHẾ GAMER AGVEGA-BK ( ĐEN/XANH/CAM/ĐỎ)

GHẾ GAMER AGVEGA-BK ( ĐEN/XANH/CAM/ĐỎ)

Ghế
4,499,000 đ

GHẾ GAMER AGKAPPA-BK ( ĐEN/ XANH/ ĐỎ)

GHẾ GAMER AGKAPPA-BK ( ĐEN/ XANH/ ĐỎ)

Ghế
3,249,000 đ

Ghế Ficmax da PU cao cấp

Ghế Ficmax da PU cao cấp

Ghế
4,550,000 đ

Ghế DP 4540X net vip, chân xoay, cần gạt ngã lưng, chân nhựa

Ghế DP 4540X net vip, chân xoay, cần gạt ngã lưng, chân nhựa

Ghế
2,200,000 đ

Ghế DP 4539 lưng cao, khung tay nhựa, lưng bọc lưới, ngồi nệm, chân quỳ sơn tĩnh điện

Ghế DP 4539 lưng cao, khung tay nhựa, lưng bọc lưới, ngồi nệm, chân quỳ sơn tĩnh điện

Ghế
780,000 đ

Ghế DP 4538 lưng cao, khung tay nhựa, lưng bọc lưới, ngồi nệm, chân quỳ sơn tĩnh điện

Ghế DP 4538 lưng cao, khung tay nhựa, lưng bọc lưới, ngồi nệm, chân quỳ sơn tĩnh điện

Ghế
730,000 đ

Ghế DP 4537 lưng cao, khung tay nhựa, lưng bọc lưới, ngồi nệm, chân quỳ sơn tĩnh điện

Ghế DP 4537 lưng cao, khung tay nhựa, lưng bọc lưới, ngồi nệm, chân quỳ sơn tĩnh điện

Ghế
780,000 đ

Ghế DP 4535X lưng cao, tay nhựa ngoại điều chỉnh, chân xoay

Ghế DP 4535X lưng cao, tay nhựa ngoại điều chỉnh, chân xoay

Ghế
1,850,000 đ

Ghế DP 4535 lưng cao, tay ngựa ngoại, chân quỳ xi, phi 32

Ghế DP 4535 lưng cao, tay ngựa ngoại, chân quỳ xi, phi 32

Ghế
1,220,000 đ

Ghế DP 4534-R lưng lưới, không tay, chân quỳ sơn

Ghế DP 4534-R lưng lưới, không tay, chân quỳ sơn

Ghế
630,000 đ

Ghế DP 4532X ghế net vip, có ngã lưng, chân xoay

Ghế DP 4532X ghế net vip, có ngã lưng, chân xoay

Ghế
2,170,000 đ

Ghế DP 4112 lưng cao, tay nhựa, sơn tĩnh điện

Ghế DP 4112 lưng cao, tay nhựa, sơn tĩnh điện

Ghế
660,000 đ

Ghế DP 4201 lưng cao, tay gỗ, chân sơn inox

Ghế DP 4201 lưng cao, tay gỗ, chân sơn inox

Ghế
1,330,000 đ

Ghế DP 4110 lưng cao, tay nhựa vuông, chân sơn tỉnh điện

Ghế DP 4110 lưng cao, tay nhựa vuông, chân sơn tỉnh điện

Ghế
710,000 đ

Ghế DP 4104 lưng cao, tay nhựa, sơn  tĩnh điện

Ghế DP 4104 lưng cao, tay nhựa, sơn tĩnh điện

Ghế
620,000 đ