Máy bộ

Máy bộ văn phòng VP03 S

Máy bộ văn phòng VP03 S

Máy bộ Hoàng Trần
6,570,000 đ

Máy bộ văn phòng VP02 S

Máy bộ văn phòng VP02 S

Máy bộ Hoàng Trần
7,990,000 đ

Máy bộ văn phòng VP01

Máy bộ văn phòng VP01

Máy bộ Hoàng Trần
4,470,000 đ

Máy bộ văn phòng VP01 S

Máy bộ văn phòng VP01 S

Máy bộ Hoàng Trần
5,450,000 đ

Máy bộ văn phòng VP02

Máy bộ văn phòng VP02

Máy bộ Hoàng Trần
5,080,000 đ

Máy bộ văn phòng VP05

Máy bộ văn phòng VP05

Máy bộ Hoàng Trần
5,680,000 đ

Máy bộ văn phòng VP03

Máy bộ văn phòng VP03

Máy bộ Hoàng Trần
6,140,000 đ

Máy bộ văn phòng VP06

Máy bộ văn phòng VP06

Máy bộ Hoàng Trần
5,970,000 đ

Máy bộ văn phòng VP04

Máy bộ văn phòng VP04

Máy bộ Hoàng Trần
6,995,000 đ

Máy bộ văn phòng VP08

Máy bộ văn phòng VP08

Máy bộ Hoàng Trần
7,380,000 đ

Máy bộ văn phòng VP07

Máy bộ văn phòng VP07

Máy bộ Hoàng Trần
6,920,000 đ

Máy bộ văn phòng VP10

Máy bộ văn phòng VP10

Máy bộ Hoàng Trần
7,940,000 đ

Máy bộ văn phòng VP09

Máy bộ văn phòng VP09

Máy bộ Hoàng Trần
7,540,000 đ

Máy bộ văn phòng VP12

Máy bộ văn phòng VP12

Máy bộ Hoàng Trần
8,990,000 đ

Máy bộ nhỏ gọn INTEL BOXNUC8I7HVK2 chưa Ram và SSD, Intel Core™ i7-8089G

Máy bộ nhỏ gọn INTEL BOXNUC8I7HVK2 chưa Ram và SSD, Intel Core™ i7-8089G

Máy bộ
23,300,000 đ

Máy bộ nhỏ gọn INTEL BOXNUC8I7HNK2, Intel Core™ i7-8705G

Máy bộ nhỏ gọn INTEL BOXNUC8I7HNK2, Intel Core™ i7-8705G

Máy bộ
19,150,000 đ

Máy bộ nhỏ gọn chưa SSD và Ram INTEL BOXNUC7I7BNH, Core i7-7567U

Máy bộ nhỏ gọn chưa SSD và Ram INTEL BOXNUC7I7BNH, Core i7-7567U

Máy bộ
11,450,000 đ

Máy bộ nhỏ gọn chưa SSD và Ram INTEL BOXNUC7I5BNH, Core i5-7260U

Máy bộ nhỏ gọn chưa SSD và Ram INTEL BOXNUC7I5BNH, Core i5-7260U

Máy bộ
8,900,000 đ

Máy bộ nhỏ gọn INTEL BOXNUC7I3BNHX1 chưa SSD và Ram, Core i3-7100U

Máy bộ nhỏ gọn INTEL BOXNUC7I3BNHX1 chưa SSD và Ram, Core i3-7100U

Máy bộ
7,650,000 đ

Máy bô Fujitsu Esprimo D753 (Core I7-4770 ( 8M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô Fujitsu Esprimo D753 (Core I7-4770 ( 8M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
6,730,000 đ

Máy bô Fujitsu Esprimo D753 (Core I5-4440 ( 6M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bô Fujitsu Esprimo D753 (Core I5-4440 ( 6M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
5,190,000 đ

Máy bộ Fujitsu Esprimo D583 (Core I3-4130 ( 3M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Fujitsu Esprimo D583 (Core I3-4130 ( 3M/3.4Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
4,370,000 đ

Máy bộ Fujitsu Esprimo D583 (Pentium G3250 ( 3M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Fujitsu Esprimo D583 (Pentium G3250 ( 3M/3.2Ghz), Ram 4GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
3,490,000 đ

Máy bộ Fujitsu Esprimo D552 (Pentium G1840 ( 2M/2.8Ghz), Ram 2GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Fujitsu Esprimo D552 (Pentium G1840 ( 2M/2.8Ghz), Ram 2GB, HDD 250GB, DVD,Free OS,Phím Chuột)

Máy bộ Máy cũ
2,790,000 đ