Bit coin

Dàn máy đào Gigabyte RX VEGA 56 Gaming 8GB (6 VGA)

Dàn máy đào Gigabyte RX VEGA 56 Gaming 8GB (6 VGA)

Máy đào Bit coin
87,100,000 đ

Dàn máy đào Trâu Đỏ RX 580 8GB (6 VGA) Giga

Dàn máy đào Trâu Đỏ RX 580 8GB (6 VGA) Giga

Máy đào Bit coin
49,200,000 đ

Dàn máy đào Trâu Đỏ RX 570 8GB (6 VGA) Giga

Dàn máy đào Trâu Đỏ RX 570 8GB (6 VGA) Giga

Máy đào Bit coin
47,200,000 đ

Dàn máy đào Trâu Đỏ RX 580 8GB ( 6 VGA ) Power Color

Dàn máy đào Trâu Đỏ RX 580 8GB ( 6 VGA ) Power Color

Máy đào Bit coin
44,800,000 đ

Dàn máy đào Trâu Đỏ RX 570 8GB (6 VGA) Power Color

Dàn máy đào Trâu Đỏ RX 570 8GB (6 VGA) Power Color

Máy đào Bit coin
42,100,000 đ

Card VGA Gigabyte RXVEGA64 GAMING OC-8GB

Card VGA Gigabyte RXVEGA64 GAMING OC-8GB

Linh kiện Bit coin
15,320,000 đ

Card VGA Gigabyte RXVEGA56 GAMING OC-8GB

Card VGA Gigabyte RXVEGA56 GAMING OC-8GB

Linh kiện Bit coin
12,585,000 đ

Card VGA Gigabyte RX580AORUS-8GD

Card VGA Gigabyte RX580AORUS-8GD

Linh kiện Bit coin
6,285,000 đ

Card VGA Gigabyte RX580GAMING-8GD

Card VGA Gigabyte RX580GAMING-8GD

Linh kiện Bit coin
6,085,000 đ

Dàn máy đào Trâu Đỏ RX 570 4GB ( 6 VGA ) Power Color

Dàn máy đào Trâu Đỏ RX 570 4GB ( 6 VGA ) Power Color

Máy đào Bit coin
38,500,000 đ

Card VGA Gigabyte N107T GAMING-8GD

Card VGA Gigabyte N107T GAMING-8GD

Linh kiện Bit coin
12,095,000 đ

Card VGA Gigabyte N108TGAMING OC-11GD

Card VGA Gigabyte N108TGAMING OC-11GD

Linh kiện Bit coin
22,050,000 đ

Card VGA Gigabyte N108TAORUS-11GD

Card VGA Gigabyte N108TAORUS-11GD

Linh kiện Bit coin
22,740,000 đ

Card VGA Gigabyte N1070WF2OC-8GD

Card VGA Gigabyte N1070WF2OC-8GD

Linh kiện Bit coin
11,280,000 đ

Card VGA Gigabyte N1070G1 Gaming-8GD

Card VGA Gigabyte N1070G1 Gaming-8GD

Linh kiện Bit coin
11,890,000 đ

Card VGA Gigabyte RX560 OC-4GD

Card VGA Gigabyte RX560 OC-4GD

Linh kiện Bit coin
2,966,000 đ

Card VGA Gigabyte RX560 GAMING OC-4GD

Card VGA Gigabyte RX560 GAMING OC-4GD

Linh kiện Bit coin
3,072,000 đ

Card VGA Gigabyte RX570AORUS-4GD

Card VGA Gigabyte RX570AORUS-4GD

Linh kiện Bit coin
4,995,000 đ

Card VGA Gigabyte RX570GAMING-4GD

Card VGA Gigabyte RX570GAMING-4GD

Linh kiện Bit coin
4,950,000 đ

Card VGA Gigabyte RX580GAMING-8GD-MI

Card VGA Gigabyte RX580GAMING-8GD-MI

Linh kiện Bit coin
5,995,000 đ

NGUỒN XIGMATEK VECTOR G850W

NGUỒN XIGMATEK VECTOR G850W

Linh kiện Bit coin
2,950,000 đ

Dàn máy đào Trâu Đỏ RX 570 4GB ( 6 VGA ) Giga

Dàn máy đào Trâu Đỏ RX 570 4GB ( 6 VGA ) Giga

Máy đào Bit coin
42,100,000 đ

Main Gigabyte Z270P-D3-6PCI Socket 1151

Main Gigabyte Z270P-D3-6PCI Socket 1151

Linh kiện Bit coin
2,095,000 đ

Main Gigabyte B250 FINTECH 12 VGA

Main Gigabyte B250 FINTECH 12 VGA

Linh kiện Bit coin
2,065,000 đ