Bit coin

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 8GB ( 6 VGA ) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 8GB ( 6 VGA ) GIGA

Máy đào Bit coin
71,200,000 đ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 4GB ( 6 VGA )

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 4GB ( 6 VGA )

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 4GB ( 6 VGA ) ASUS

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 4GB ( 6 VGA ) ASUS

Máy đào Bit coin
73,800,000 đ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 8GB (6 VGA) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 8GB (6 VGA) GIGA

Máy đào Bit coin
70,200,000 đ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Power Color 64-8GB(6 VGA)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Power Color 64-8GB(6 VGA)

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 8GB ( 6 VGA )

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 8GB ( 6 VGA )

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào mini chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1050TI 4GB ( 7 VGA )

Dàn máy đào mini chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1050TI 4GB ( 7 VGA )

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 8GB ( 6 VGA )

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 8GB ( 6 VGA )

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 4GB ( 6 VGA )

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 4GB ( 6 VGA )

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 4GB (6 VGA)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 4GB (6 VGA)

Máy đào Bit coin
72,500,000 đ

SSD COLOFUL 128GB SL300

SSD COLOFUL 128GB SL300

Linh kiện Bit coin
1,075,000 đ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 3GB ( 6 VGA ) ASUS 2 FAN

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 3GB ( 6 VGA ) ASUS 2 FAN

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1070 8GB ( 6 VGA ) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1070 8GB ( 6 VGA ) GIGA

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 6GB ( 6 VGA ) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 6GB ( 6 VGA ) GIGA

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 3GB ( 6 VGA ) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 3GB ( 6 VGA ) GIGA

Máy đào Bit coin
54,800,000 đ

Dán máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1070 8GB ( 6 VGA )

Dán máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1070 8GB ( 6 VGA )

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Cáp nguồn sata (3 đầu )

Cáp nguồn sata (3 đầu )

Linh kiện Bit coin
45,000 đ

NGUỒN ROSEWILL PHOTON 1200W 80PLUS GOLD (BH 12T)

NGUỒN ROSEWILL PHOTON 1200W 80PLUS GOLD (BH 12T)

Linh kiện Bit coin
4,100,000 đ

NGUỒN ROSEWILL RD400S-400W

NGUỒN ROSEWILL RD400S-400W

Linh kiện Bit coin
540,000 đ

MAINBOARD COLORFUL AXE C.B250M-HD

MAINBOARD COLORFUL AXE C.B250M-HD

Linh kiện Bit coin
1,575,000 đ

VGA COLORFUL 2GB GTX 1030/2GD5

VGA COLORFUL 2GB GTX 1030/2GD5

Linh kiện Bit coin
1,760,000 đ

NGUỒN CORSHAIR RM1000x - CP-9020094-NA (CHUYÊN COIN)

NGUỒN CORSHAIR RM1000x - CP-9020094-NA (CHUYÊN COIN)

Linh kiện Bit coin
4,630,000 đ

VGA POWER COLOR  RX 580-8GB

VGA POWER COLOR RX 580-8GB

Linh kiện Bit coin
Liên hệ

VGA POWER COLOR RX 580-4GB

VGA POWER COLOR RX 580-4GB

Linh kiện Bit coin
Liên hệ