Bit coin

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 (2)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 (2)

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ  RX 570 (2)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 (2)

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 (1)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 (1)

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 (1)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 (1)

Máy đào Bit coin
Liên hệ

NGUỒN CHUYÊN COIN LW1600PG 1600W 90PLUS GOLD  (BH 12TH)

NGUỒN CHUYÊN COIN LW1600PG 1600W 90PLUS GOLD (BH 12TH)

Linh kiện Bit coin
3,700,000 đ

Mainboard Colorfull H81M - BTC

Mainboard Colorfull H81M - BTC

Linh kiện Bit coin
2,200,000 đ

NGUỒN THERMAKTER 750W 80 PLUS

NGUỒN THERMAKTER 750W 80 PLUS

Linh kiện Bit coin
1,920,000 đ

Nguồn FSP HYDRO G 750W Fan 135mm

Nguồn FSP HYDRO G 750W Fan 135mm

Linh kiện Bit coin
2,980,000 đ

Nguồn XIGMATEK Vector S750 CPA-0750SEV (BH 12T+24T)

Nguồn XIGMATEK Vector S750 CPA-0750SEV (BH 12T+24T)

Linh kiện Bit coin
1,980,000 đ

NGUỒN ROSEWILL PHOTON 750W 80PLUS GOLD (BH 12T+24T)

NGUỒN ROSEWILL PHOTON 750W 80PLUS GOLD (BH 12T+24T)

Linh kiện Bit coin
2,850,000 đ

KHUNG SẮT HỘP SƠN TĨNH ĐIỆN 8 CHÂN

KHUNG SẮT HỘP SƠN TĨNH ĐIỆN 8 CHÂN

Linh kiện Bit coin
155,000 đ

MAINBOARD BIOSTAR TB-250 BTC CHUYÊN BITCOIN (12T+24T)

MAINBOARD BIOSTAR TB-250 BTC CHUYÊN BITCOIN (12T+24T)

Linh kiện Bit coin
2,650,000 đ

POWER KENWEIIPC - KW1300PG (1300W)

POWER KENWEIIPC - KW1300PG (1300W)

Linh kiện Bit coin
3,950,000 đ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1070 (3)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1070 (3)

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1070 (1)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1070 (1)

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1070 (2)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1070 (2)

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 (10)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 (10)

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 (9)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 (9)

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 (8)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 (8)

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 (7)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 (7)

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 (6)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 (6)

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 (5)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 (5)

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 (4)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 (4)

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 (3)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 (3)

Máy đào Bit coin
Liên hệ